***Op dit moment wordt nog gewerkt aan de vertaling van de diverse Engelstalige pagina's, dit zal naar verwachting nog enige tijd in beslag gaan nemen.***    

Nederlands Amerikaanse Begraafplaats Margraten

Vertelt Levensverhalen, Soldaat voor Soldaat

Het maken van een eerbetoon aan de vele jonge Amerikaanse militairen die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid, en er voor zorgen dat hun levensverhalen niet vergeten zullen worden, zijn de hoofddoelstellingen van deze website.
Wij hopen hiermee tevens een brug te bouwen tussen de mensen in Amerika en de mensen in Nederland, een brug tussen de mensen aan beide zijden van de oceaan die zich verbonden voelen met degenen die begraven zijn of herdacht worden op de Nederlands Amerikaanse begraafplaats.

 

Netherlands American Cemetery and Memorial Margraten January 2006

“Hoe vaak zal ik dicht bij je zijn als de geur van brandhout meedrijft met de wind, of de eerste tulpen tevoorschijn komen, of de hemel donker kleurt door een zomerse stormbui. Denk aan mij vandaag, en in de dagen die nog komen gaan, net zoals ik deze minuut aan jou denk, niet als verloren, eenzaam of dood, maar als deel van de aarde onder jou, deel van de lucht om je heen, deel van het hart dat niet eenzaam moet zijn”.

Het is alsof deze woorden uitgesproken worden zonder dat de woorden hoorbaar zijn, zodra men de hoofdingang passeert van de Nederlands Amerikaanse Begraafplaats in Margraten. Het is de enige Amerikaanse militaire begraafplaats in dit land. Met een totaal oppervlak van 65,5 hectare, is het de laatste rustplaats van 8,301 Amerikaanse militairen die hun leven gegeven hebben in dienst van hun land en de bevrijding van Europa in 1944 and 1945.

Na de ingang van de begraafplaats worden bezoekers doorgeleid naar het ereplein met de reflecterende vijver. Aan de linker- en rechterzijde van de vijver bevinden zich het bezoekerscentrum en het museum, met daarin drie grote gegraveerde kaarten met teksten die een voorstelling geven van de militaire operaties van de Amerikaanse strijdkrachten in het Europese strijdtoneel. Aan weerszijden van het ereplein strekken zich twee massieve Gedenkstenen der Vermisten uit, waarop de namen van 1722 gesneuvelden, begraven in onbekende graven, vermeld staan. Een gouden ster naast een van deze namen betekent dat de overblijfselen van deze individuele gestorvene intussen geidentificeerd zijn, deze sterren zijn echter een zeldzaamheid.
Achter de hoge monumentale klokkentoren met kapel bevind zich de daadwerkelijke begraafplaats, onderverdeeld in 16 vakken, de witte kruizen in lange gebogen rijen geplaatst. Een breed en lang, door bomen begrensd grasveld leidt de bezoeker naar de vlaggenmast, die boven op een aangelegde heuvel staat.

A lone piper plays his tribute at the Margraten cemetery

De Begraafplaats wordt beheerd en tot in de kleinste puntjes onderhouden door de "American Battle Monuments Commission" (ABMC). De ABMC eert de diensten , verdiensten en offers van de Amerikaanse strijdmachten. De gedenkende missie van de ABMC houdt onder meer in :

* het ontwerpen, construeren, beheren en onderhouden van permanente Amerikaanse begraafplaatsen in landen buiten Amerika.
* Het opzetten en onderhouden van Amerikaanse militaire gedenktekens, monumenten en grafstenen op plaatsen waar Amerikaanse strijdmachten hebben gediend sinds 6 april 1917, en binnen de VS als dit bij wet bepaald wordt.
* Het beheren van de ontwerpen en constructies van permanente Amerikaanse militaire monumenten en grafstenen door ander Amerikaanse burgers en organisaties, zowel publiek als privaat, en het bevorderen van het onderhoud.

Kort na de Slag om de Ardennen zijn een aantal burgers van Margraten gestart met het plannen en organiseren van de eerste activiteiten die uiteindelijk geleid hebben tot de traditie van het adopteren van Amerikaanse graven. Deze groep mensen werd later bekend onder de naam Burgercommittee van Margraten. De adoptietraditie zet zich inmiddels voort van generatie op generatie. In september 2002 werd het werk van het committee overgedragen aan de Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten. Deze stichting heeft in korte tijd een immense klus geklaard met het actualiseren van het adoptieregister, zodat nu gezegd kan worden dat vele van de graven daadwerkelijk geadopteerd zijn door iemand uit Nederland, Belgie of Duitsland. Deze adoptanten bezoeken de respectievelijke graven regelmatig, plaatsen bloemen bij het graf op speciale dagen in het jaar, en treden hiermee als 'plaatsvervanger'op voor de Amerikaanse families van de soldaten, die niet langer of niet in staat zijn om het graf van hun geliefde te bezoeken.

Memorial Day 1945 - 1 Memorial Day 1945 - 2 Memorial Day 1945 - 3

Eerbetoon tijdens Memorial Day Margraten, 30 Mei 1945,
foto´s met dank aan de 8th Armored Division Association

De soldaten van Margraten zijn gesneuveld in veldslagen tussen het tijdstip van de landingen op de Normandische kusten op D-Day en de Duitse capitulatie op VE-Day (Victory in Europe Day) in mei 1945.
Achtenveertig van de 61 Amerikanse divisies die in Europa gevochten hebben zijn vertegenwoordigd op de begraafplaats in Margraten, inclusief 3 Luchtlandings-, 9 Pantser- and 36 Infanterie divisies. De 29e, 84e and 102e Infanterie Divisies hebben het hoogste aantal gesneuvelden begraven op de begraafplaats, hetgeen hun prominente rol in de gevechten in 1944 and 1945 tot uitdrukking brengt. Er zijn zes met de "Medal of Honor" onderscheiden soldaten begraven op de begraafplaats. Vier vrouwen zijn er begraven, inclusief twee Luitenants van de medische legeronderdelen en twee vrouwelijke burgers, die gedood zijn bij de frontlinies. Er zijn 40 koppels van broers die zij aan zij begraven zijn, alsmede tweeling broers, waarvan een begraven is en de ander wiens naam gegraveerd is in de Gedenkstenen der Vermisten. Voorts zijn er de graven van 106 onbekende soldaten. Hun grafstenen zijn gemerkt met de woorden "HIER RUST IN EERVOLLE GLORIE EEN STRIJDMAKKER ENKEL BEKEND BIJ GOD"


Het idee voor deze website is geinspireerd door de adoptie van de graven van 1e Lt. Kenneth R. Robinson van de 8th Armored Division en Pvt. Harry J. Lindemann van de 1276th Engineer Combat Battalion. Hun verhalen en die van hun eenheden, al de andere verhalen van gesneuvelden en hun divisies en eenheden mogen niet vergeten worden.

Lt. Kenneth R. Robinson's graf, Memorial Day 2008
PVT Harry J. Lindemann's graf, Memorial Day 2008

Als u zich op enige wijze verbonden voelt met een van deze soldaten, begraven op de Nederlands Amerikaanse Begraafplaats, en zijn of haar verhaal wenst te vertellen, kunt u te allen tijde contact opnemen met Fallen But Not Forgotten. Wij zullen u met alle plezier op weg helpen het verhaal verteld te krijgen.

P R I V A C Y

Achtergondmuziek : het muziekthema van het ´Brothers In Arms´ spel, componist is Stephen Harwood en het orchestrale deel is uitgevoerd door het Praagse FILMharmonisch Orkest

Fallen But Not Forgotten webmasters zijn :
Bert Caris, Landgraaf en Marcel Kleijkers, Landgraaf

Fallen But Not Forgotten vrijwillige medewerkers zijn :
Dhr . Terry Wirick, Pennsylvania, U.S.A.
Mevr. Nora Costello-Dougherty, Florida, U.S.A.
Trudy Beckers, Berg en Terblijt, Nederland
Patrick Niks, Ubachsberg, Nederland

Dhr. Jon Scutt, West Sussex, Verenigd Koninkrijk
Dhr. Kevin Klump, Pennsylvania, U.S.A.